Formulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) Aan:

Shenzhenshi Deshirong Trade Ltd.
Huamei Dasha 515, Futianqu Huaqiangbei
518000 Shenzhen
China
Tel: +86139228879551
Fax: +869402204-12
E-Mail: support@dealsworld.com

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen Wat Niet Van Toepassing Is Of Invullen Wat Van Toepassing Is.


apple pay american express master visa